ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Loni na podzim byla v ulici Československé armády zahájena přestavba bývalého internátu. Přibližně půl roku po započetí rekonstrukce a zhruba stejnou dobu před plánovaným dokončením se objekt mění den ode dne, krok za krokem. “Dokončeny jsou hrubé stavební práce, veškeré bourací práce. Proběhlo i statické zajištění stropních konstrukcí, to je všechno hotové. Vyzdívají se příčky. Jsou hotové instalace slaboproudu,” shrnul dosavadní průběh stavbyvedoucí Milan Janespal. “Za město Ústí nad Orlicí musím konstatovat, že stavba probíhá podle harmonogramu. Samozřejmě občas se nám něco zpozdí, zase některé práce jsou v předstihu, takže předpokládáme, že termín otevření stacionáře se maličko posune, ale nebude to nic významného,” sdělil OIK TV místostarosta města Jiří Preclík.

V současné době se uvnitř budovy, která bude po bezplatném převodu z Pardubického kraje sloužit jako nové sídlo stacionáře, pracuje na rozvodech inženýrských sítí, zahazují se instalace, probíhají přípravy na realizaci vnitřních omítek a povrchů. Vnější proměny, jež spočívá v zateplení, si mohou povšimnout i náhodní kolemjdoucí. Nejen jim je určena informace o tom, co se na stavbě bude dít v následujících týdnech. “Dokončení veškerých rozvodů, vnější fasáda, výměna vnějších oken, vnitřní dveře a veškeré ty vnitřní práce na tom dokončení, to nás všechno čeká ještě,” nastínil stavbyvedoucí Milan Janespal.

Celá akce má vyjít na přibližně 35 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace, město z vlastních zdrojů dofinancuje zhruba 4 miliony korun. “Jsou některé věci, které jako investor musíme řešit. V současné době to vypadá, že se stavba prodraží, ale nebude to nic významného. Samozřejmě máme tam nějakou rezervu v rámci dotačního titulu, který to umožňuje, a uvidíme, jak se to všechno vyvine,” uvedl místostarosta města Jiří Preclík.

Předání díla je naplánováno na letošní podzim.

Komentář