ORLICKOÚSTECKOOblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí pořádá sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Přispívat na ni můžete také Vy, a to do neděle 6. března. Podobnou sbírku zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Další proběhla také v České Třebové.