ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Od ledna 2018, kdy byla zahájena její přestavba, prošla budova někdejší ubytovny v ulici Dukelská proměnou. “V objektu jsou dokončeny stavební práce v suterénu a v prvních třech nadzemních podlažích. Východní strana objektu je zateplená a je udělaná nová fasáda,” shrnul dosavadní průběh prací referent odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí Michal Nezdařil.
Zateplení a omítnutí se dočká i západní strana domu, nejprve však musí dojít ke zhotovení v uvozovkách doprovodné investiční akce. “Městská společnost zde v objektu Dukelská 300 provádí výměnu technologie vytápění za staré kotle, které budou nahrazeny novými kondenzačními. Tato výměna musí proběhnout do podzimních měsíců,” sdělil OIK TV jednatel městské společnosti Martin Pirkl.
Zmíněná záležitost původně nebyla součástí plánu rekonstrukce. Stejně jako úprava čtvrtého nadzemního podlaží a střechy. “Při obnažení sádrokartonových podhledů bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce je ve své podstatě částečně již v dožitém stavu,” odůvodnil výměnu střechy starosta města Petr Hájek.
Dodatečné práce se podepíší jak na celkovém termínu dokončení, tak na výsledných nákladech. “Částka, o kterou se navýší celková investice do tohoto domu, bude představovat cca 2 miliony korun,” doplnil starosta Hájek.
Zatímco 4. patro a střecha mají být kolaudovány na jaře příštího roku, první tři nadzemní podlaží letos na podzim.

Komentář