Živé vysílání

 

provozovatel televizního vysílání OIK TV:
OIK TV s. r. o., IČ: 25927281, Hýblova 543, 560 02 Česká Třebová, telefon: +420 465 532 818, mail: redakce@oiktv.cz

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání OIK TV je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.