PARDUBICE – Nejen řidiči se mohou těšit na další modernizované silnice. Tři projekty za více než 218 milionů korun na rekonstrukci silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji schválil na svém zasedání 8. dubna 2015 Výbor Regionální rady Severovýchod.

„Pro náš kraj to znamená, že budeme letos provádět další komplexní rekonstrukce silnic II. a III. třídy,“ prohlásil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín za celkem 66 milionů korun je nezbytná kvůli zvýšení zátěže nákladními vozidly v souvislosti s vybudováním logistického centra společnosti Metrans. Modernizace silnice II/355 v úseku Dřeveš – Silnice za 82,5 milionu musí být provedena kvůli mimořádně špatnému stavu povrchu vozovky, který je na mnoha místech plošně rozpadlý,“ vysvětil hejtman. Neméně významnou je modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojení I/37 nedaleko obce Vestec, která bude sloužit jako dočasný sjezd z budovaného obchvatu. V tomto případě jde o akci za 70 milionů.

Přestože v tuto chvíli nejsou v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky, Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že během příštího roku a následně při uzavírání Regionálního operačního programu bude navrácena část evropských peněz zpět. Aby mohly být tyto finance efektivně vyčerpány, je potřeba mít připravené kvalitní projekty, s jejichž realizací se nebude otálet. Těmito projekty v pomyslném zásobníku se staly právě předložené projekty krajů na rekonstrukce silnic, které jsou nyní vedeny ve zvláštním režimu. Ten předpokládá jejich financování z vlastních zdrojů krajů s tím, že dotace na ně bude uvolněna až v okamžiku, když se v budoucnu nějaké prostředky do programu vrátí.

Navíc by se do programu měly vrátit ještě další finanční prostředky, a proto se členové Výboru shodli na vyhlášení 42. kola řízené výzvy, která bude opět určena na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Poslední vyhlášená výzva potrvá od 9. dubna do 11. května 2015. V ní bude možné předložit s ohledem na ukončování operačního programu pouze téměř hotové projekty.

Seznam schválených projektů 41. kola výzvy v Pardubickém kraji:

Název projektu

Kraj

Maximální schválená výše dotace*

Modernizace silnice II/355 Dřeveš – Silnice

Pardubický kraj

82 456 358,92

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín

Pardubický kraj

66 249 224,71

Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – napojení na I/37

Pardubický kraj

69 609 939,52

*Jedná se o maximální možnou částku. Finanční prostředky budou na projekty uvolňovány až v okamžiku, kdy budou v programu k dispozici

Komentář