PARDUBICE – O financování oprav silnic III. třídy jednali ve středu v Pardubicích zástupci Pardubického kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Jeho ředitel Tomáš Čoček informoval o termínu jednání výboru SFDI. Ten se sejde 27. ledna a rozhodne o finanční alokaci dotací státu na opravy silnic. Pardubický kraj má proto připraven zásobník projektů.

„Máme připraveny projekty za 630 milionů korun. V nich klademe důraz na obnovu mostních konstrukcí a opravy silnic III. třídy. Pracuje se na projektové dokumentaci a stavebních povoleních,“ seznámil Tomáše Čočka s přípravami Pardubického kraje 1. náměstek hejtmana Jaromír Dušek, který má v gesci dopravu a dopravní obslužnost. Řediteli SFDI také sdělil další náměty na potřebné investice do dopravní infrastruktury v regionu.

„Prioritou je pro nás shánět vnější zdroje mimo rozpočet Pardubického kraje. Pardubický kraj zvýšil meziročně spoluúčast na opravách silnic o 20 milionů na živičné povrchy a 25 milionů na investice. Navíc letos ještě navýšíme rozpočet ze zlepšeného hospodaření,“ prohlásil hejtman Martin Netolický. „Vítáme, že poprvé vznikla systematická podpora od státu mimo evropské fondy. Bez ní bychom nebyli schopni vlastních zdrojů provádět dostatečnou reprodukci silnic,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Komentář