ilustrační foto | zdroj: internet

PARDUBICE – V důsledku přívalových dešťů, které postihly ve dnech 24. až 25. června část Pardubického kraje, a následných povodní, došlo k poškození také mnoha silnic a silničního majetku ve vlastnictví Pardubického kraje. Týkalo se to zejména Pardubicka, Chrudimska, Holicka, Hlinecka, Lužska, Přeloučska, ale i Moravskotřebovska a Třemošnicka. Škoda na silnicích II. a III. třídy je zatím odhadována na 122 milionů korun.

„V průběhu povodně jsme řešili zejména to, jak zajistit bezpečnost občanů a jejich majetek, pak přišla na řadu dopravní dostupnost a teprve potom jsme se dostali ke škodám na silnicích. Ty mohli silničáři začít sčítat až koncem týdne,“ říká předseda Povodňové komise kraje hejtman Martin Netolický.

„V současné době je odhadována škoda na majetku silnic II. a III. třídy přes 122 milionů korun. Ta bude dále zpřesňována projekty a dále také výběrovým řízením,“ informuje náměstek pro dopravu Jaromír Dušek. Na silničních mostech je škoda odhadována na částku téměř 17 milionů korun. Silniční propusty utrpěly škody téměř za 15 milionů a poškození vozovek a silničního tělesa je odhadováno částkou vyšší než 33 milionů. Největší škody jsou na opěrných zdech a silničních svazích. Ty přesahují částku 56 milionů korun.

„O finanční prostředky Pardubický kraj požádá prostřednictvím správy silnic fond dopravní infrastruktury. Na poskytnuté částce se však budeme muset podílet patnácti procenty,“ nastiňuje další postup hejtman Netolický. Pokud bude dotace včas poskytnuta, předpokládá se odstranění škod do listopadu letošního roku.

Pardubický kraj rovněž požádal v únoru letošního roku o finanční prostředky na odstranění škod způsobených na vozovkách silnic II. a III. třídy v zimním období 2012/2013. „Vyřízení této žádosti zdržely povodňové události ze začátku června, které se staly prioritou. Proto jsou ještě nyní některé úseky velmi poškozených silnic udržovány jen provizorně v kombinaci s dopravním značením. Předpokládáme, že jakmile stát vyřeší do konce července povodňové škody, vyřeší i  tuto žádost Pardubického kraje,“ vysvětluje Jaromír Dušek.  Žádost byla podána na částku 340 milionů korun. Za to by se měly vyspravit ty  nejhorší úseky silnic. Celkový odhad škod po zimě přesahoval 800 milionů.

Stav některých silnic řeší Pardubický kraj také investicemi z Regionálního operačního programu. Hodnota těchto prací se v letošním roce pohybuje ve stovkách milionů korun.