ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Sídlo pobočky Českého červeného kříže bylo staticky narušeno vysycháním jílů. Budova se proto v současné době zabezpečuje proti dalšímu poškození. Děje se tak zpevněním prvního nadzemního podlaží.

Totožné úpravy jsou rovněž naplánovány pro základy objektu. Ten má být jako celek takzvaně svázan do jakéhosi krunýře, aby stavba v uvozovkách neujížděla po částech. “Součástí těch prací je zbourání předního schodiště, které se odděluje také od budovy, postavení úplně nového v nové dispozici,” sdělil OIK TV ředitel OS ČČK Ústí nad Orlicí Martin Hodoval.

Statické zajištění domu v ulici Kopeckého má vyjít na přibližně 2 miliony a 700 tisíc korun včetně DPH. Na financování se podílí několik dárců. Mezi jinými města Česká Třebová a Letohrad. Svou troškou do pomyslného mlýna přispěla i orlickoústecká radnice. “Zastupitelstvem města prošla žádost schválená ve výši 400 tisíc korun, což je samozřejmě poměrná část k nákladům, kde byla dohoda s Pardubickým krajem, že město a kraj by mohly dát dohromady jeden milion korun, což se podařilo,” řekl k financování celé akce místostarosta města Ústí nad Orlicí Jiří Preclík.

Využity byly také další zdroje. “Část těch finančních prostředků máme krytou z bezúročné půjčky od ČČK z Prahy, kterou samozřejmě v průběhu dalších 10 let budeme splácet z našich běžných provozních prostředků,” doplnil ředitel OS ČČK Ústí nad Orlicí Martin Hodoval.

Opravné práce, které do jisté míry omezují běžný chod organizace, by měly být zhotoveny do konce letošního listopadu.

Komentář