ilustrační foto (pxhere)

PARDUBICE – Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí bude zahájen 9. října 2018 v 6:30 hodin a bude probíhat už podruhé pouze elektronicky. Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, celkem je pro žadatele připraveno minimálně 74 milionů korun.

„S elektronickým podáváním žádostí máme už zkušenosti, v minulé výzvě se vše podařilo zvládnout jak žadatelům, tak našemu systému bez problémů. Odpadávají nedůstojné noční fronty před úřadem. Navíc už je nyní hodně žadatelů uspokojeno a neočekáváme tedy tak velký nápor. Věřím, že minulé výměny se promítnou v lepším ovzduší obcí už v nadcházející topné sezóně,“ říká radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému na webové adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Po registraci si žadatel vyplní žádost a do systému ji uloží. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad. Vyplňování žádostí, které bylo zahájeno 5. září 2018, nemá žádný vliv na pořadí žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující termín 9. 10. 2018 v 6:30 h.

Výše poskytnuté dotace se liší podle typu nového zdroje. V případě, kdy se nemovitost dotčená výměnou zdroje tepla nachází v prioritní obci, obdrží příjemce navíc fixní bonus 7.500,- Kč.

Výše poskytnuté dotace podle typu nového zdroje:

75 % z předložených účetních dokladů, maximálně 75.000,- Kč v případě kombinovaného kotle uhlí/biomasa se samočinným způsobem přikládání

80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 100.000,- Kč v případě kotle na biomasu s ručním způsobem přikládání

80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 120.000,- Kč v případě kotle na biomasu se samočinným způsobem přikládání

80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 120.000,- Kč v případě tepelného čerpadla

75 % z předložených účetních dokladů, maximálně 95.000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle

Komentář