ČESKÁ TŘEBOVÁ – Rozpočtové provizorium na rok 2017 a nebo případném budování bio koupaliště v Křivolíku, o tom také jednali na svém letošním posledním zasedání zastupitelé města České Třebová.

Ihned v úvodu byla schválena 25 přítomnými zastupiteli třetí rozpočtová změna pro letošní rok a návrh pravidel rozpočtového provizoria od 1. ledna příštího roku, do doby schválení rozpočtu. V něm je také pořízení studie na bio koupaliště a dalších aktivit v Křivolíku v hodnotě 740 tisíc korun. V investicích bylo navíc odsouhlaseno zahájení přípravných prací na investiční záměr “Bio koupaliště Křivolík”.

Velká diskuze se vedla ohledně žádostí o dotace. Někteří zastupitelé poukazovali na to, zda bude mít město na případné dofinacování peníze a nebo zda podporovat úplně všechny případné dotace, které od zejména sportovních oddílů vzejdou bez jejich budoucí koncepce, jako tomu bylo doposavad.

Mezi žádostmi o dotace je rekonstrukce DDM Kamarád, vybudování dětského hřiště v Borku, rekonstrukce oválu stadionu na Skalce a nebo tréningové hřiště pro fotbalisty. Při případném získání dotací budou zastupitelé opět hlasovat, jestli je přijmou a zda danou akci budou realizovat. Dále starosta města oznámil, že se dohodli s opozicí na založení speciální komise, která se od 1.1.2017 bude zabývat novým zákonem o hazardních hrách a jeho dopadem na město.

Další jednání by se mělo konat 20. února, na které by měl být schválen rozpočet města roku 2017.

Komentář