ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ve čtvrtek 17. září se konala tradiční oslava Mezinárodního dne seniorů, na zahradě Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Letos ovšem bez mezinárodní účasti seniorů z partnerských měst.

Oslav, které se nesly tradičně v duchu oblíbeného vařením guláše, se účastnili zástupci organizací sdružující seniory a to Senior klub, Abraham klub, Český červený kříž a Svaz postižených civilizačními chorobami. Guláše jednotlivé týmy vaří v kotlíku na otevřeném ohni. Hodnocení jednotlivých gulášů se ujímá odborná porota a také příchozí veřejnost. Nejlépe hodnocený guláš měl letos Senior klub.

Na odpoledne byl připraven další program v podobě rozmanitých soutěží a opékání buřtů na ohni.

Komentář