ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Odstartovala to tisková konference za účasti zástupců města, kraje a ministerstva a také zástupců SŽDC, Českých drah a investora akce. Usedli do čela stolu, aby se podělili o své pocity a později slavnostním poklepem stavbu zahájili. Plný název stavby zní Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí.

Účelem je upravit stanici pro co nejvyšší rychlost vlaků a modernizovat stávající zařízení. Podle investora, SŽDC, to pro cestující bude mít hned několik přínosů. Práce začaly letos v únoru a trvat budou dva roky. Podle zhotovitele se přitom radikálně změní nejen vzhled nádraží, ale také kolejiště. Zajistí to soustava tří mostů přes Třebovku, silnici a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Koryto Třebovky se současně upraví a posune a trať získá protihlukové stěny. Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1350 metrů.

Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod a dva výtahy. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve stavbě vidí završení dvacetileté snahy o modernizaci koridoru. Připomněl ale také další klíčové stavby. Na financování prací se budou v rámci Operačního programu Doprava podílet i evropské dotace. Na projekt v celkové hodnotě 872 milionů je letos v rozpočtu připraveno celkem 365,5 milionů korun. Stávající výpravní budova, která byla v roce 2010 prohlášená za kulturní památku, zůstane uprostřed kolejiště. Její funkci převezme nový objekt. Termín, stanovený pro uvedení stavby do provozu, je březen roku 2015.

Komentář