ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nad zahradou Oblastního spolku Českého červeného kříže se vznášely nejrůznější vůně. Ty se vypařovaly z kotlíků, ve kterých zúčastněná družstva vařila guláš na oslavu “Mezinárodního dne seniorů”. “Jsou tu čtyři místní kluby. Senior klub města, pak je to Český čevený kříž, Abraham klub, Svaz postižených civilizačními chorobami a z těch zahraničních naše partnerská města Poprad a Bystřice Kladská,” sdělil OIK TV předseda Senior klubu Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr.

Základní ingrediencí bylo hovězí maso, další příměsi si každý mohl přidat dle vlastní chuti. “Nevím, zda máme nějaké speciální ingredience, ale na rozdíl od ostatních my nezahušťujeme moukou, ale přidáváme brambory,” prozradila Júlia Mikšovská z Jednoty dôchodcov Slovenska z Popradu. “Každý rok u nás vaří někdo jiný. Stejně jako každá kuchařka si tak přidá svoje ingredience,” uvedla předsedkyně Polského svazu důchodců a invalidů z Bystřice Kladské Justyna Czajka.

Podle odborné poroty byl nejchutnějším guláš Svazu postižených civilizačními chorobami. U veřejnosti nejlépe obstál pokrm družstva Českého červeného kříže.

Program dále pokračoval nejrůznějšími soutěžemi. Při nich došlo na setkání generací. “Děti tady v podstatě organizují a hlavně kontrolují ty soutěže. Jsou to soutěže zručnostní. Házení míčkem na cíl, pak chytání rybiček a další,” uzavřel předseda Senior klubu Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr.

Komentář