ilustrační foto, zdroj: pxhere

ČESKÁ TŘEBOVÁ – V posledních dnech se obyvatelé často dotazují na provedení vybraných míst pro křížení automobilové a pěší dopravy, která byla rekonstruována v tomto roce.

Přechod pro chodce v ulici Riegrova

Tento přechod byl přesunut z křižovatky ulic Riegrova a Na Splavě tak, aby nebylo nutné v jeho půli stavět ostrůvek, protože šířka vozovky před křižovatkou přesahuje délku sedmi metrů. Dále v místě starého přechodu nebyla dostatečná viditelnost, která je podle norem určena na 50 metrů po obou stranách. Svislé dopravní značení bylo následně předěláno tak, aby odpovídalo vodorovnému. Termín předání stavby je stanoven na 12. prosince 2019.

Přechod s ostrůvkem v Litomyšlské ulici

Vzhledem k tomu, že délka přechodu je v místě křižovatky ulic Litomyšlská a Václavská delší, než sedm metrů, musel zde být vybudován ostrůvek. V souvislosti s tímto ostrůvkem je velice diskutovaná především výška obruby, která je mnohem vyšší, než má starší ostrůvek o několik metrů níže. V případě staršího ostrůvku se jednalo pouze o rekonstrukci. Jeho obruba je tedy podle starých norem. Výška obruby u nového ostrůvku je nejmenší možná, jakou povolují současné normy pro čekací ostrůvky.

Komentář