PRAHA – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznamuje, že uložil společnosti M7 Group S.A. se sídlem v Lucembursku pokutu ve výši dvacet miliónů Kč. Pokuta ve stejné výši byla udělena rovněž společnosti UPC DTH S.á.r.l. opět se sídlem v Lucembursku. Obě společnosti provozují na území České republiky satelitní televizní služby: M7 Group S.A. pod názvem Skylink a CS Link a UPC DTH S.á.r.l. pod názvem freeSAT.

Pokuty byly uděleny za spáchání správního deliktu ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 písm. a) a c) zákona o elektronických komunikacích, jehož se podnikatel dopouští tím, že podniká v oblasti elektronických komunikací bez řádného oznámení. Udělení pokut předcházela výzva oběma společnostem, aby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zahájení své podnikatelské činnosti na území České republiky oznámily. Protože tak neučinily, ČTÚ následně s každou z nich vedl správní řízení.

Společnosti M7 Group S.A. a UPC DTH S.á.r.l. se proti vydanému rozhodnutí odvolaly, takže dosud nenabylo právní moci.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu