ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Koncem září byla v Ústí nad Orlicí ukončena akce nazvaná „Bezbariérové město – Modernizace přechodů pro chodce”. Nejnovější přechod se nachází na ulici Cihlářská naproti Domova důchodců. Pomůže zvýšit bezpečnost mnoha chodců, kteří potřebují přejít přes tuto frekventovanou komunikaci. Celkové náklady na vybudování přechodu se vyšplhaly na téměř 270 000 korun. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to částkou 220 000 korun. Zbytek bude pokryt z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí.

Komentář