PARDUBICE – Důvodem pro to, aby Smetanova Litomyšl byla v roce 2014 mimořádně slavnostní, je hned několik. Jedním z velkých jubilantů ministerstvem kultury vyhlášeného ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 je Bedřich Smetana (1824-1884) a mezi jubilanty patří i samotný festival. Založen byl před 65 lety (1949) a před 40 lety – v Roce české hudby 1974 – byl slavnostně obnoven po osmileté přestávce.

„Shodou okolností bude v tomto jubilejním roce dokončena rozsáhlá revitalizace objektů a prostranství v areálu zámku Litomyšl, tradičním místě konání festivalu. Díky evropské dotaci tak nejvýznamnější kulturní akce našeho kraje získá kromě lesku a dokonalého zázemí možnost pořádat koncerty mimo jiné i v několik desetiletí uzavřeném piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže,“ prohlásil hejtman Pardubického kraje a člen správní rady Smetanovy Litomyšle Martin Netolický. Prozradil, že sám zpíval ve sboru a těší se proto především na provedení Händlova Mesiáše v této monumentální stavbě. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje koncerty, které nalákají k hudbě mladou generaci. Letos to bude program s názvem Zpívejte, lidičky, ty český písničky v podání Dětské opery Praha, který představí písně Karla Hašlera a dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.

Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl Roman Línek připomněl, že v loňském roce byl zejména z důvodu probíhajících stavebních prací festival kratší. „Po zkráceném ročníku 2013 se 56. Smetanova Litomyšl vrací k rozsahu obvyklému v předchozích čtyřech letech“. Zkrácení ale také přineslo určité úspory a přebytek mohl být převeden do letošního roku. „Podařilo se, co jsme plánovali, a tak letošní ročník může být opravdu velmi slavnostní,“ vysvětlil předseda správní rady.

Rozpočet festivalu je celkem 30 milionů korun, ale vzhledem k tomu, že organizátoři udržují výši vstupného na přijatelné úrovni, musí dvě třetiny rozpočtu pokrýt příspěvky a sponzorské dary. Pardubický kraj také letos dotuje festival částkou 1,5 milionu korun, stejně jako město Litomyšl. Také zamýšlená užší spolupráce Národního památkového ústavu s festivalem se v loňském roce velmi podařila a bude se proto dále prohlubovat. “Vloni poprvé bylo součástí ceny festivalové vstupenky vstupné do zámecké expozice. Návštěvníci tuto možnost nejen hojně využívali, ale také velmi oceňovali,“ zhodnotila Zdeňka Kalová, kastelánka Státního zámku Litomyšl. I letos bude každá vstupenka na festivalový pořad konaný v zámeckém nádvoří zároveň jednorázovou vstupenkou do zámecké expozice, platnou nejen v době konání festivalu, ale až do konce návštěvnické sezóny, tedy do 28. 10. 2014.

„Padesátý šestý ročník bude orámován slavnostním zahajovacím koncertem České operní gala z děl našich operních skladatelů a závěrečným Velkým finále s mimořádnými skladbami českých autorů a Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka,“ představil program dramaturg festivalu Vojtěch Stříteský. Milovníci operních představení se mohou těšit na sedm titulů. Mozartovu Figarovu svatbu, Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka, Smetanovu Čertovu stěnu, Bludného Holanďana Richarda Wagnera, Dvořákovou Rusalku, operu Aleše Březiny Toufar a na letní stagioně v zámku Nové Hrady bude prováděna v novodobé premiéře opera Armida Giuseppe Scarlattiho. „Z italského operního repertoáru bude sestaven galakoncert Návštěva v Teatro alla Scala, zpívat na festivalu ale bude také publikum,“ slibuje Stříteský. „Pro nejmenší návštěvníky je nachystán pořad Zpívejte, lidičky, ty české písničky…, se známými písněmi Karla Hašlera a tandemu Svěrák/Uhlíř.“ Mladému publiku bude též patřit koncert nazvaný Klasika je cool, v němž vážná hudba nebude znít vážně a mobilní telefony budou potřebnou pomůckou. Stému výročí narození litomyšlského rodáka, astronoma světového jména Zdeňka Kopala, bude věnován pořad se skladbou Planety Gustava Holsta a Českou rapsodií Bohuslava Martinů. Baletní triptych Návraty domů na hudbu českých klasiků bude patřit příznivcům tance, ti se však mohou těšit i na mimořádně úspěšnou brněnskou inscenaci baletu Stvoření na hudbu Josepha Haydna, a vlastně i na dva koncerty – Symfonické tance českých klasiků Smetany, Slavického, Janáčka a Dvořáka a Na krásném modrém Dunaji s oblíbenými skladbami pěti představitelů dynastie Straussů. Koncert na přání tentokrát představí kompozice dvou legend art rocku, Oldfieldovy The Orchestral Tubular Bells a Atom Heart Mother skupiny Pink Floyd. Dokončení rekonstrukce zámeckého návrší symbolicky završí Mahlerova Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení a piaristický kostel se po více než čtyřiceti letech znovu otevře veřejnosti slavným Hallelujah v Mesiáši Georga Fridricha Händla. Tam bude také uvedena česká premiéra rekonstrukce původních Lukášových pašijí J. S. Bacha a Carla Orffa z pera Jana Jiráska, stejně tak Mozartova Korunovační mše, která oslaví 670. výročí založení Biskupství litomyšlského a doprovodí znovuvysvěcení chrámu. V menším kapitulním chrámu varhaník Aleš Bárta uvede transkripce slavných skladeb ruských klasiků, hudební program obohatí divadelní představení Bedřich Smetana: The Greatests Hits. Externí koncerty tentokrát posluchače zavedou do Chrudimi na pěvecký galakoncert Dagmar Peckové a Štefana Margity, ve Svitavách se mohou těšit na premiéru unikátního projektu Gypsy baroque cimbálové muziky Cigánski Diabli a Barocco sempre giovane. Pro ročník 2014 a čtyři následující Smetanova Litomyšl uzavřela dohodu o spolupráci s orchestrem Česká Sinfonietta Radka Baboráka. „Tento mladý soubor, sestavený z vynikajících hráčů především komorních těles, zahájil pravidelnou činnost a pro festival je velkou ctí, že se stal jeho rezidenčním orchestrem. Provádět bude vždy zásadní projekty ročníku a Radek Baborák je tváří festivalu,“ informoval Vojtěch Stříteský.

Obnovený zámecký areál jen podtrhne velkolepost prostoru, v němž má festival výsadu se konat. Kouzlo místa chtějí pořadatelé ještě podpořit zkvalitněním služeb a doplňkovými akcemi. Nově nabídnou návštěvníkům možnost objednat si předem večeři či místo v restauraci po koncertu, ouvertury – lektorské úvody u vybraných pořadů, výhodnější celovíkendové vstupenky, během dne pak promenádní koncerty a další kulturní vyžití. Poslední festivalový den, patřící již k prázdninovým, umožní zájemcům zúčastnit se závěrečného koncertu i bez vstupenek a formálního oblečení. V rámci Dne se Saint Gobain Adfors bude totiž Velké finále s Dvořákovou Novosvětskou přenášeno zvukem i obrazem do klášterních zahrad. „Je radostí festivalové dramaturgie všechna zrekonstruovaná místa rozehrát a celý areál zámku oživit hudbou,“ těší se ředitel festivalu Jan Pikna. Na doprovodných programech se pracuje a budou dále doplňovány. „Zájemci by měli získávat další informace na našich internetových stránkách, nebo i v aplikaci pro mobilní telefony a tablety, kterou jsme nově vyvinuli.“ Ta navíc nabídne programy pořadů, informace o účinkujících, případné aktuální změny, ale také rady pro příjezd, aktuální počasí v Litomyšli, či přehled právě uvolněných rezervací.

Běžný předprodej vstupenek bude zahájen jako tradičně první středu v březnu v 10.00 hodin. Dojde však k několika změnám, které mají především usnadnit nákup. Již od 1. do 4. března bude možné zakoupit tzv. víkendové balíčky obsahující vstupenky na tři velké pořady každého víkendu najednou s cenovým zvýhodněním. Ve středu 5. března bude spuštěn klasický předprodej, s rezervací či nákupem online z internetových stránek Smetanovy Litomyšle (www.smetanovalitomysl.cz) a v prodejní síti Ticketportal. Novinkou je Pořadník na uvolněné rezervace, do kterého se zájemci mohou zapsat v on-line systému. V případě uvolnění žádaných vstupenek bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena automatická rezervace. Starostem se získáním vstupenek se vyhnou členové Klubu přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle. Pořadatelé si váží jejich velkého zájmu o festival a oceňují i finanční podporu soukromých dárců, proto jim v omezeném množství nabídnou možnost nákupu vstupenek ještě před zahájením předprodeje.