archivní foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Jednou z důležitých dopravních staveb na Orlickoústecku je modernizace silnice druhé třídy II/315 spojující Ústí nad Orlicí s Chocní. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebně a koordinačně náročnou akci, je nutné pečlivě zvažovat termíny zahájení jednotlivých úseků a koordinovat je s investicemi obcí na trati. Obec Sloupnice připravuje investici do kanalizace a čističky odpadních vod, což by znamenalo termínovou kolizi těchto staveb. Rada kraje proto rozhodla o posunutí zahájení stavby od křižovatky se silnicí směřující na Sloupnici až po okraj obce Hrádek. Na termín dokončení stavby by neměla mít změna vliv.

Již v minulém roce jsme dokončili první úsek této náročné stavební akce a po zimní přestávce se rozběhly práce na dalších úsecích, které budou i nadále v dalších etapách probíhat. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v poměrně složité oblasti, musíme dbát na to, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a soulad naších akcí s investicemi obcí v okolí, aby nedocházelo ke zbytečným problémům. Po jednání se zástupci Sloupnice vyšlo najevo, že naše investice koliduje s investicí do kanalizace a čističky odpadních vod v obci, kde je vedena objízdná trasa autobusových linek veřejné hromadné dopravy. Bez vzájemné koordinace investičních akcí hrozilo buď odříznutí území od dopravní obslužnosti, nebo nutnost manipulovat s termínem dokončení stavby, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ uvedl hejtman Martin Netolický a nastínil výsledek jednání. „Dohodli jsme se na změně zahájení termínu stavby v takzvaném lesním úseku od křižovatky směrem do Hrádku z 1. září letošního roku na začátek dubna následujícího roku s tím, že v závislosti na klimatických podmínkách je možné dokončení investice obce již v této stavební sezóně. Předpokládáme, že i přesto se nám podaří dokončit celou stavbu v původně plánovaném termínu tedy 1. 11. 2019,“ sdělil hejtman Netolický.

Ten také připomněl, že Pardubický kraj využívá v případě silničních staveb také pomocné kritérium pro hodnocení nabídek. „Znovu jsme při těchto stavbách využili vedle ceny realizace také pomocné kritérium na dokončení stavby. Potvrzuje se nám, že se jedná o kritérium, které je velmi důležité, protože například v případě silnice vedoucí přes Dolní Boříkovice do Červené Vody byla nejkratší doba na dokončení stavby 230 dní, což je oproti nejdelšímu termínu na dokončení celé stavby rozdíl 200 dní, a to je skutečně obrovský rozdíl. Jsem rád, že se nám daří tímto způsobem tlačit na dodavatele, aby stavby dokončovali v co nejkratším termínu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Komentář