ÚSTÍ NAD ORLICÍ (HRÁDEK) – Od letošního dubna je silnice II/315 uzavřena v úseku průtahu obcí Hrádek. Opravují se konstrukční vrstvy vozovky, její povrch i most. Termín dokončení první etapy byl stanoven do 31. října. Vyskytly se však komplikace, které by průběh stavby mohly pozdržet, nebo dokonce úplně zastavit.

Náhodný kolemjdoucí by asi nic nepoznal. Na opravě silnice spojující Ústí nad Orlicí a Choceň se pracuje, stroje jsou v pohybu.

Problém nastal takzvaně v zákulisí. Podle našich informací se zastavil tok finančních prostředků mezi hlavním dodavatelem stavby a jeho subdodavateli. Pardubický kraj jako investor akce však její možné ohrožení odmítá. “To, že se jeden ze sdružení, které vyhrálo v rámci veřejné zakázky tuto stavbu, dostal do finančních obtíží a je na něj vyhlášena insolvence, ještě neznamená, že budou zastaveny práce. My jsme pochopitelně v jednání i se subdodavateli a řešíme veškeré právní cesty k tomu, aby stavba mohla být řádně a včas dokončena,” ubezpečil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. “Setkal jsem se osobně s panem hejtmanem, vysvětlil jsem mu celou situaci, a pan hejtman my na našem posledním jednání řekl, že o té situaci ví a že ji hodlají aktivně řešit,” uvedl zástupce jednoho ze subdodavatelů stavby Tomáš Teplý.

Stejně jako řidiči, i peníze by měly putovat po pomyslné objízdné trase. “Pokud správce konkurzní podstaty bude ochotný, tak stavbu jako takovou převezme druhá společnost ze sdružení, která je finančně bonitní, to znamená má prostředky,” doplnil hejtman Martin Netolický. “Já jsem panu hejtmanovi na našem posledním jednání slíbil, že je mým cílem tu stavbu dokončit, dokončit ji zdárně, v termínu a odpovídající kvalitě,” odpověděl na dotaz OIK TV, zda je stavba v ohrožení, zástupce jednoho ze subdodavatelů stavby Tomáš Teplý.

První etapa modernizace silnice druhé třídy číslo 315 by měla být dokončena podle harmonogramu, konkrétně do 31. října.