foto: Luboš Kozel

PARDUBICKÝ KRAJ – Rychlejší dokončení modernizace silnice spojující Choceň a Ústí nad Orlicí je i přes komplikaci s kácením stromů v úseku Hrádek – Ústí nad Orlicí prioritou pro hejtmana Martina Netolického, který se s postupem prací seznámil přímo v Hrádku ve středu odpoledne. Hejtman trvá na alespoň částečném zprůjezdnění trasy a nalezení řešení, které bude vstřícné směrem k občanům okolních obcí. Potvrdil rovněž, že Pardubický kraj bude při výběrových řízeních na dodavatele silničních staveb využívat vedle kritéria ceny také dobu stavby.

„Podle původního harmonogramu mají práce probíhat k 31. říjnu. V současné době máme téměř jistotu, že se vše v tomto termínu stíhá. Od samého počátku však tlačíme na rychlejší dokončení této části stavby. Bohužel vznikl problém, nikoliv však na straně kraje, s kácením stromů na trase, které se opozdilo o více jak tři měsíce. V současné chvíli děláme vše proto, aby byly práce dokončeny koncem září a úsek byl alespoň částečně zprovozněn, byť našim původním cílem bylo dokončení do konce letních prázdnin, což však i vzhledem k problémům s kácením stromů nebude možné,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro nás je stavba zkušeností, že není možné soutěžit silniční stavby pouze na nejnižší cenu. Proto bude při dalších obdobných zakázkách přihlíženo také k plánované délce stavby,“ řekl hejtman s tím, že navazující úseky směrem ke křižovatce na Sloupnici již budou tímto kritériem také řešeny. „Původní plán dokončení celé stavby byl čtyři roky. Když jsem byl o tomto informován, zhrozil jsem se, protože by to pro občany znamenalo snášet celou tuto dobu stavební činnost a dopravní omezení, což je jednoznačně nepřijatelné. Necháváme si proto přepracovat harmonogram prací a uvidíme, jaký termín vzejde ze soutěže. Jednoznačné je, že se termín realizace musí zkrátit,“ uzavřel téma hejtman Netolický.