ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Stavební činnost na silnici II/315 bude pokračovat i nadále. Pardubický kraj na této spojnici mezi Ústím nad Orlicí a Chocní postupně připravuje několikaetapovou modernizaci, která povede k většímu komfortu cestování, ale taky zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila výběr dodavatele na rekonstrukci další etapy v úseku Loučky až po křižovatku se silnicí III/36016. Předpokládaná cena podle projektové dokumentace činila 94,5 milionů korun bez DPH. V rámci výběrového řízení se cenu realizace podařilo snížit na 71,6 milionů korun. Radní zároveň schválili zahájení výběrového řízení na další úsek od zmíněné křižovatky až po obec Hrádek v délce 700 metrů a předpokládané ceně 60 milionů korun.

„Pro rekonstrukci velmi důležité spojky mezi Ústím nad Orlicí a Chocní využíváme finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a postupně jednotlivé etapy soutěžíme a zahajujeme. Po velikonočních prázdninách jsme obnovili stavební činnost na části komunikace v průtahu obcí Hrádek, kde počítáme s dokončením prací na konci letních prázdnin, takže autobusová i osobní doprava se na svoji původní trasu vrátí již od nového školního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V červnu zahájíme rekonstrukci dalšího úseku z Louček přes Svatý Jiří, Jehnědí až po křižovatku směrem na Sloupnici za téměř 72 milionů korun a následně budeme pokračovat od křižovatky až po Hrádek s tím, že v tomto případě jsou předpokládané náklady na stavbu před soutěží 60 milionů korun. V rámci přípravy staveb děláme vše proto, abychom obyvatelům co nejvíce usnadnili cestování v průběhu úprav. Uvědomujeme si ale, že objízdné trasy mohou být často komplikované, nicméně v této oblasti jediné možné,“ řekl hejtman Netolický. „I přes snahu zkrátit celkovou dobu uzavírek bych chtěl občany okolních obcí požádat o větší míru trpělivosti. Jakmile budou tyto rekonstrukce dokončeny, získá celá oblast moderní a kvalitní silnice, které lidé jistě ocení,“ sdělil hejtman Netolický.

Celá stavba z Louček až po křižovatku na Sloupnici bude probíhat po etapách v úsecích stanovených plánem, který byl zpracován na základě požadavků orgánů státní správy a konzultován se starosty všech obcí v území (Jehnědí, Sudislav, Svatý Jiří, Oucmanice, Hrádek, Sloupnice). „Musíme v rámci modernizace silnice II/315 zkoordinovat čtyři na sebe navazující stavby, z nichž poslední by měla být dokončena na podzim 2020, což samozřejmě není technicky snadné. Samotná stavba mezi Loučkami a křižovatkou na Sebranice bude realizována po dílčích etapách. Chtěli jsme především zachovat dopravní obslužnost obcí, zejména Jehnědí a Sudislavi, které leží uprostřed upravovaného úseku a nemají jiné kvalitní komunikační napojení než modernizovanou komunikaci II/315,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „V rámci investice budeme sanovat konstrukční vrstvy vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Zmodernizujeme příčné i podélné propustky, včetně souvisejících úprav stávajícího odvodňovacího systému, postavíme opěrnou zeď a pro zvýšení bezpečnosti doplníme do kritických míst odpovídající zádržný systém. Samozřejmostí je modernizace přechodů pro chodce a autobusových zastávek, což ocení především cestující využívající naší regionální dopravu,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.