PARDUBICKÝ KRAJ – Přípravy na vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici pokračují. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra se uskutečnilo projednání současného návrhu, který prezentoval ředitel Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice Tomáš Julínek. Celkové náklady na výstavbu činí přibližně 320 milionů korun. Kraj kromě využití vlastních zdrojů zapojí také úvěr Evropské investiční banky.

Projekt centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici už nabývá konkrétních obrysů. Cílem dnešního jednání bylo definitivní schválení vnitřního uspořádání jednotlivých pater centrálního urgentního příjmu tak, abychom mohli co nejdříve začít projektovat stavební dokumentaci. Se zahájením stavby počítáme v roce 2018, a to ne na papírové úrovni, ale reálnými stavebními pracemi. Během příštího roku zapojíme vlastní zdroje kraje a 120 milionů korun z úvěru od Evropské investiční banky, jehož rámec kraj přijal již v roce 2013 a stále jej nedočerpal, protože primárně využívá vlastních zdrojů. Stavba centrálního příjmu je ideální pro takovýto typ úvěru, protože je velmi výhodný a pro kraj není drahý. Další finanční prostředky uvolníme v následujících letech, protože předpokládáme dokončení stavby v roce 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Naší snahou je navrhnout vnitřní uspořádání v souvislosti s trendem sdružování všech nákladných provozů co nejblíže k sobě. Chceme tímto maximálně snížit provozní náklady, i co se týká počtu lékařů, sester a nižšího zdravotnického personálu. Rozhodně se nechceme dostat do jakéhokoliv personálního nedostatku. Byli jsme ujištěni panem ředitelem Julínkem, který je vedoucím pracovního týmu, že oproti současnému stavu je očekáván nárůst pěti až deseti sester a nižšího zdravotnického personálu. U lékařů není žádný nárůst předpokládán,“ sdělil Netolický.

Oproti původnímu záměru doznal projekt několika změn. „Po řadě jednání jsme vybrali variantu, která je předběžně vyčíslena na 320 milionů korun. Společně s nemocnicí v Pardubicích se v současné době jedná o zařízení pavilonové bez jednotného příjmového místa, což je pro pacienta nepřehledné a nepohodlné. Zbytečné komplikace, a tím i ztráty často životně důležitého času převozu pacientů, působí tento stav i Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje. Z tohoto důvodu je jsou oba projekty hlavními investičními prioritami v krajském zdravotnictví,“ uvedl radní Pardubického kraje Ladislav Valtr. „Je pro nás důležité, že jsme do debat o vnitřním uspořádání zapojili také jednotlivé primáře a lékaře, kteří se na pracovištích každý den pohybují,“ dodal Valtr.

Komentář