PARDUBICE – Ve čtvrtek popoledni se konalo druhé setkání pracovní skupiny, která monitoruje situaci s metylalkoholem v regionu. Zástupci Krajské hygienické stanice, Celní správy, Krajského ředitelství policie, Hasičského záchranného sboru, České obchodní inspekce, Inspektorátu státní zemědělské a potravinářské inspekce a Pardubického kraje si budou pravidelně každý den vyměňovat informace a koordinovat další kroky.

„Na území celého regionu jsou prováděny koordinované kontroly na stáncích i v obchodech. Dobrou zprávou je, že jsme na našem území zatím stále nezaznamenali ani jeden případ otravy. V případě, že by došlo k hospitalizaci osoby v Pardubickém kraji s podezřením na otravu metylalkoholem, svolá hejtman Radko Martínek neprodleně mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje, kam přizve další odborníky,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Martin Netolický, který se zúčastnil jednání pracovní skupiny. Radní zároveň informoval o připravenosti biochemické laboratoře Pardubické krajské nemocnice provádět rozbory biologického materiálu (krve a moči) na přítomnost metanolu. Podle ředitele Krajského ředitelství policie Radka Malíře bylo provedeno již 895 kontrol. Současně probíhají kontroly a rozbory odebraných vzorků ostatními složkami veřejné správy.