foto: Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ – Rada Pardubického kraje projednala žádosti o podporu sociálního podnikání a materiálně technického vybavení sociálních služeb. Již dříve byly přednostně schváleny dotace na navazující sociální služby a prorodinné aktivity. Z důvodů úspor kvůli dopadu pandemie na krajský rozpočet byly některé dotační programy zrušeny, v sociální oblasti to byl pouze dotační program na podporu fundraisingu.

„Podpora sociálního podnikání je jednou z vlajkových lodí Pardubického kraje a jsem rád, že jsme v této oblasti mohli i letos opět pomoci těm firmám a zaměstnavatelům, kteří svým podnikáním prospívají společnosti, životnímu prostředí a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Letos budou podpořeny především projekty směřující ke zvýšení výroby, zlepšení technologie či vznik nové oblasti působení. Celkem rozdělíme více jak jeden milion korun.“

Mezi úspěšné žadatele se řadí např. firma VITAPUR z Litomyšle, která je výrobcem antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek a dotaci využije na pořízení IT techniky. Sdružení Neratov, které provozuje zahradnictví v Žamberku a montážní dílnu v Králíkách pro hendikepované lidi, si za dotace pořídí sušičku potravin, vozík za automobil a pracovní židle.  Dalšími sociálními podniky, které získaly finanční podporu na rozvoj svého podnikání, jsou také Šťastný domov Líšnice, ABC servis Pardubice, Česká abilympijská asociace, Chráněnky, Enviromentální sociální podnik Biobýt, Květná zahrada,  Létho a Péče o duševní zdraví – středisko Výměník.

U programu Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb se poskytuje dotace, která směřuje především k podpoře poskytování terénních sociálních služeb, jako je například osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče a podobně, či podpoře nově vzniklých ambulantních služeb či nákupu nového vybavení sloužícího k zajištění poskytování sociální služby.

„Tento program máme teprve třetím rokem a opravdu se ukázal jako velmi potřebný.  Letos podpoříme žádosti celkovou částkou 1,7 milionu korun,“ informoval Pavel Šotola.

Mezi podpořené patří například Oblastní charita Nové Hrady u Skutče s žádostí na pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby, Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích s žádostí o nový počítačový program agendy poskytování sociálních služeb nebo organizace Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, která žádala poskytnutí dotace na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.