PARDUBICE – Další granty ve výši 3,2 milionu korun do sociální oblasti schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje. Pardubický kraj i pro letošní rok vyčlenil finanční prostředky ze svého rozpočtu na podporu sociálních a s nimi souvisejících služeb.

Celkem pro letošní rok bylo již schváleno 24 milionů korun na podporu těchto služeb, a to pro 140 projektů ve třech oblastech – na sociální služby 20,8 milionu korun (např. pro pečovatelské služby, denní stacionáře, osobní asistenci apod.), pro služby navazující na sociální služby 2,6 milionu korun (podpora dobrovolnictví, podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené, potravinová pomoc) a na podporu prorodinných aktivit 600 tisíc korun (většinou podpora mateřských center na území celého kraje).

„Letošní rok je pro oblast sociálních služeb po několika problémových letech rokem příznivějším díky vyšším dotacím ze státního rozpočtu,“ řekl radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. „V Pardubickém kraji je stabilní síť sociálních služeb, kterou je důležité udržet. Z těchto důvodů je také nezbytná finanční participace na financování sociálních služeb z obecních rozpočtů a také z rozpočtu Pardubického kraje.  Stabilní fungování sociálních služeb je pro nás prioritou, a proto se každoročně podílíme na jejich spolufinancování,“ dodal radní Šotola.