ÚSTÍ NAD ORLICÍZa přísných hygienických podmínek se sešli v pondělí 11. května zastupitelé města Ústí nad Orlicí. Na programu jednání, které trvalo dvě a půl hodiny, bylo zejména šetření na výdajích v letošním roce kvůli předpokládanému poklesu příjmů. Tyto finance se přesunuly do rezervního fondu, ve kterém je nyní zhruba 21 milionů korun.