ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Čtyřiadvaceti hlasy z pětadvaceti možných schválili zastupitelé města “Plán investičních akcí na rok 2018” a také rozpočet města na stejné období. “Počítá s příjmy ve výši zhruba 300 milionů korun a s výdaji zhruba 354 milionů korun. Schodek ve výši 54 milionů korun bude financován z prostředků, které si město připravilo už v roce 2017,” sdělil OIK TV vedoucí finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Jozef Polák.

Čtyřiadvacítka volených zástupců dále udělila pomyslnou zelenou poskytnutí individuálních dotací na významné kulturní a sportovní projekty roku 2018. Podle zastupitele Jaroslava Řeháčka není systém přerozdělování financí spravedlivý a měla by se změnit jeho metodika. “Existují v podstatě dva typy žadatelů. Jedni, kteří dostávají dotace v rámci soutěže, kdy musí tu částku vlastně si vysoutěžit, a nemusí dostat nic. A pak druhá skupina, která žádá individuálně a má předem vlastně zaručeno, že tu částku dostanou,” uvedl Jaroslav Řeháček. “Je to individuální dotace, která právě se svým charakterem vymyká tomu grantu, který je městem vyhlašován. Je to na nějakou konkrétní akci, která je pro město natolik významná, že ji město podpoří,” řekl starosta města Petr Hájek.

Diskutovalo se také o majetkoprávních záležitostech. Výměna názorů se týkala především usnesení o záměru směny pozemků mezi městem a obchodním řetězcem se sídlem v ulici Popradská. Zastupitel Jiří Čepelka vznesl proti původnímu znění usnesení protinávrh. “V rámci té směny se město mělo dostat k pozemkům, na kterých má umístěny chodníky, silnice, další vedlejší komunikace. To je v podstatě hlavní motiv. Nemyslím si, že v rámci této směny by ve městě ubyla veřejná zeleň,” odůvodnil Jiří Čepelka.

Protinávrh nebyl přijat. Odsouhlaseno bylo usnesení původní, a tak ke směně pozemků nedojde.

Komentář