ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Třetí zasedání orlickoústeckého zastupitelstva města v probíhajícím volebním období se uskutečnilo opět v Kulturním domě. Přítomno bylo 25 zastupitelů z celkových 27. Na programu byly nejen finanční záležitostí a majetkoprávní úkony, ale zejména schválení rozpočtu na rok 2019. “Tento rozpočet počítá s příjmy ve výši asi 333 milionů korun a s výdaji téměř 364 milionů korun. Schodek rozpočtu se plánuje ve výši 31 milionů korun,” sdělil nám Jozef Polák. Rozpočet byl schválen bez velké diskuze. “Je v takové té klasické struktuře. Jednak zohledňuje skutečnost loňského roku, kdy jsme hospodařili jako město s přebytkem a zároveň jsme do rozpočtu zahrnuli i úvěr, který město přijalo již v loňském roce, proto je rozpočet schválen se schodkem,” dodal Petr Hájek.

Představeny a následně schváleny byly i investiční plány na rok 2019. Město chce zejména dokončit investice započaté v loňském roce. “Jednak se jedná o stavbu a přemístění stacionáře, modernizace evakuačních výtahů v Centru sociální péče, pak je to dokončení 27 startovacích bytů v lokalitě Dukla, a pak dokončení komunikace nebo rekonstrukce komunikace v ulici Příkopy,” přiblížil Petr Hájek. Mezi nové plány patří například oprava hráze rybníka v Dolním Houžovci a statické zajištění Malé scény.

Schválena byla i nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019 týkající se třídění odpadů. Zastupitelé také vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za uplynulý rok. “Ta zpráva velitele Městské policie konstatuje, že dochází k poklesu jakékoliv trestní činnosti. My se v tuto chvíli opravdu asi potýkáme pouze s přestupky v dopravě v klidu, protože nárůst osobních vozidel nám přináší každodenní problémy,” řekl Petr Hájek.

Po dvou hodinách bylo jednání rozpuštěno. Další zasedání zastupitelstva je naplánované předběžně na 15. dubna.