ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé v Ústí nad Orlicí se sešli na dalším letošním zasedání. Tentokrát bylo na programu například Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2016 nebo Návrhy na udělení ocenění Cena města.

V úvodu jednání zastupitelé schválili změnu Územního plánu města a následně kladně přijali Vyúčtování hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2016.

Schváleno bylo poskytnutí několika dotací a také Návrhy na udělení ocenění Cena města.  Následně se řešily různé majetkoprávní úkony, převážně prodeje pozemků. Diskusi rozpoutal návrh prodeje budovy budovy bývalé plicní ambulance.

V závěru jednání starosta města zastupitele informoval o průběhu několika projektů. Přiblížila se prý již také demolice Perly, která by měla stát zhruba 11 milionů korun.

Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 25. září, kdy by měl být projednáván a schvalován nový Územní plán města.

Komentář