ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé města Ústí nad Orlicí se sešli na dalším, tentokrát již patnáctém jednání zastupitelstva. Na programu byl například Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 nebo Plán odpadového hospodářství města.

Hned v úvodu jednání se přistoupilo k hlasování o Návrhu na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017, který byl přijat. “Rozpočtové provizorium to je standartní usnesení v rámci toho, že nebudeme mít do konce roku schválený rozpočet města, ale to je situace, která je v Ústí nad Orlicí každoroční,” řekl starosta města Petr Hájek

Nový rozpočet bude Rada města projednávat v průběhu ledna příštího roku a na pořadu jednání zastupitelstva by se měl objevit 13. února. “Rozpočtové provizorium nám neumožňuje zahajovat nové akce, dřív než bude schválen rozpočet, což znamená, všechny provozní výdaje jsou řešeny, všechny rozpracované akce jsou řešeny, týká se to pouze a výhradně nových akcí,” sdělil starosta města Petr Hájek

Dalším bodem zasedání bylo hlasování o příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje a v období od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017.   “Město přispívá na provoz, abysme mohli zabezpečit dopravu pro své občany, protože vlastně klasickou městskou dopravu v Ústí nad Orlicí nemáme,” řekl Marcel Klement z Odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend. Schválen byl příspěvek ve výši 394 tisíc 231 korun.

Dále se řešily majetkoprávní úkony a odsouhlasena byla také nová Obecně závazná vyhláška, která stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem. Ta reaguje na letošní novelizaci školského zákona, která přinesla řadu změn. “Je tam například uzákonění povinné předškolní docházky pro děti, které dosáhli 5 let věku. Tak proto teda také školský zákon stanovil, že musí být tedy stanoveny spádové oblasti jednotlivých mateřských škol,” sdělil OIK TV Luboš Mikyska

Schválen byl také Plán odpadového hospodářství města nebo podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní centrum Knapovec“. V závěru jednání si vzal slovo jednatel městské společnosti Tepvos Václav Knejp a informoval o cenách vody v příštím roce. U vodného prý dojde ke zvýšení ceny o 23 haléřů za m3 a stočné zůstává ve stejné výši jako v roce 2016. Patnácté zasedání zastupitelstva bylo letošním posledním.

Komentář