ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Vedení města se v uplynulých dnech zabývalo úpravou městského rozpočtu. Připravuje se na situaci, kdy plánované příjmy nedosáhnou díky zpomalení ekonomiky očekávané výše.

„Předpokládané výdaje města jsme snížili o téměř 17 milionů. Při započítání rezervy, která při schvalování rozpočtu činila více jak 9 milionů, jsme vytvořili finanční rezervu města ve výši 26 milionů korun,“ řekl starosta města Petr Hájek. Uvedené úpravy rozpočtu neobsahují škrty ve stavebních investicích. Snížení výdajů se také netýká dotací, které město poskytuje sportovním oddílům, spolkům a neziskovým službám. „Rada města podporuje všechny sportovní, kulturní a sociální akce a projekty. Činnost v této oblasti se přes omezení úplně nezastavila a víme, že bude snaha neprodleně navázat na započaté aktivity. Samozřejmě akce, které se z důvodu nouzového stavu neuskuteční, nebudou finančně podpořeny,“ upřesnil starosta.

S ohledem na současnou situaci město Ústí nad Orlicí již zrušilo letošní ročník Kocianovy houslové soutěže a hudební festival Kocianovo Ústí. Neuskuteční se ani tradiční mezinárodní závody do vrchu Ústecká 21. Obě akce se měly konat již v květnu. Rada města se také shodla na zrušení akce Město v pohybu. „Na městských slavnostech se výrazně finančně podílí místní podnikatelé. Je nemyslitelné obracet se nyní na ně ohledně sponzorského příspěvku v podobě reklamy. Zároveň by nebylo možné uskutečnit dopolední sportovní část určenou zejména školám, neboť školáci a studenti budou začátkem června dohánět učivo,“ odůvodnil rozhodnutí rady starosta.

Snahou vedení města není v současné chvíli tlumit stavební investice. Proto nebyla pozastavena výstavba domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly včetně navazující technické infrastruktury. V následujících týdnech bude zahájena oprava chodníku v ul. Královéhradecká ve výši 360 tisíc korun, dodavatelsky je zajištěna oprava cest v Černovíře za 1,2 milionu korun a schválena byla smlouva o dílo na celkovou rekonstrukci ulice Družstevní, kde náklady představují 8 milionů korun. Snížení výdajů města se tak výrazně týká provozních nákladů úřadu a příspěvkových organizací. Dochází k pozastavení nebo omezení plánovaných nákupů a činností, které byly vyhodnoceny jako zbytné. Přehodnoceny byly také mzdové výdaje zaměstnanců úřadu. Změny v rozpočtu nejsou konečné a návrh vedení města bude předložen zastupitelstvu k další diskusi a případným úpravám.

Rada města se také zabývala podporou podnikatelů, kteří svoji živnost provozují v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Téměř všichni se obrátili na vedení města s požadavkem odpuštění nájemného po dobu nouzového stavu a případně i o další období. „V současné chvíli jsme podnikatelům umožnili odložit platbu nájemného za měsíce březen až červen se splátkou do 30.6.2021. Odložené platby nebudou zatíženy úrokem z prodlení. Situaci dále řešíme tak, aby naše rozhodnutí bylo v souladu s právní legislativou a nenavodilo nerovné podnikatelské prostředí. Zároveň jsme připraveni řešit individuální případy, které se mohou týkat splátek nájemného v městských bytech a přímo souvisí se současným nouzovým stavem,“ zakončil starosta města Hájek.