ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí na Orlici proběhlo zasedání Zastupitelstva města. Na programu bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2015 nebo návrhy na udělení ocenění Cena města a čestného občanství.

Po dalších finančních záležitostech se jednalo o majetkoprávních úkonech. Proběhla také výměna názorů mezi některými zastupiteli a Jiřím Fikejzem, který s městem neúspěšně jednal o podobě smlouvy na pronájem některých prostor kulturního domu.

Jedením z bodů byl návrh na pořízení změny Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“.  V lokalitě se plánuje výstavba nových bytových domů.

Zastupitelé také upravili Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů. “Zastupitelstvo města v tuto chvíli do vyhlášky začlenilo tři konkrétní sportovní, kulturní  a společenské akce, které budou mít paušální výjímku na konzumaci alkoholických nápojů,” řekl Marian Rada, vedoucí Odboru právního a obecního živnostenského úřadu. Konkrétně se jedná Město v pohybu, Ústeckou staročeskou pouť a Ústecký advent.

Zastupitelé také schválili udělení ocenění „Cena města“ Stanislavě Dvořákové, Doc. Ivanu Měrkovi a Marii Přibylové. Čestné občanství Zastupitelstvo města udělilo Janu Steklíkovi, za reprezentaci města na poli výtvarného umění a za celoživotní dílo.

Na pořadu jednání byla i žaloba Římskokatolické farnosti o určení vlastnictví některých pozemků, volba člena Osadního výboru Kerhartice nebo Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města.

 

Komentář