ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Českotřebovští jsou se životem ve městě relativně spokojení. Hovoří pro to nejen skladba místních politiků, kterým voliči dávají důvěru už čtvrté volební období, ale také výsledky ankety, které jsme mezi lidmi opakovaně dělali. Stále je co zlepšovat, a to i v České Třebové.

Z pohledu místních lidí jsou to hlavně služby typu úklid, volná parkovací místa nebo lavičky. Jiní se zase přimlouvají za doplnění dosavadního sportovního vyžití o způsob, který ve městě dosud chybí, tedy venkovní koupaliště. Náhodným návštěvníkům města zase chybí veřejné WC. Ve městě Ústí nad Orlicí je situace ve vedení města opačná. Starosta a místostarostové se tam každé 4 roky mění a rozdílné jsou i priority, kterým vedení města podřizují.

I v tomto městě jsme potkávali lidi spokojené a nespokojené. Ti, kterým nic ve městě nechybí, to odůvodňovali dojížděním nebo dlouhodobou nepřítomností, nespokojení pohotově přidávali náměty, co doplnit nebo změnit: více pískovišť pro děti, mléčný bar na náměstí, řešit pěší zóny, kulturu pro mladé, autobusovou přepravu ze sídlišť na nádraží apod. Podobná strategie vzniká u kulatých stolů k využití areálu bývalé Perly v centru města. Zahrnovat má přemístění některých strategických institucí i doplnění toho, co zatím lidem ve městě chybí.

Komentář