ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Po čtyřech letech budeme mít opět možnost volit své zástupce do vedení krajů. V Pardubickém kraji budeme vybírat z celkem 19 politických stran a volebních seskupení. Jejich lídři pak budou kandidovat na hejtmana kraje.

Pro novinky voleb jsme oslovili tajemnice městských úřadů v České Třebové a Ústí nad Orlicí. První otázka se týkala organizace voleb ve městě, tedy změn umístění volebních okrsků. Ty chystá jak Česká Třebová (volební okrsek č. 7. a 8 – bude nově v Malé scéně), tak město Ústí nad Orlicí (volební okrsek č. 3 – bude nově ve SŠ umělecko-průmyslové).

Druhou novinkou jsou volební průkazy. Písemně je možné o ně požádat do 5. října, osobně do 10. října. Pak už jsou volby samá klasika. Voličům musí být nejpozději druhý den voleb 18 let, musejí být zapsáni ve voličských seznamech a prokázat se občanským průkazem. Pokud jim zdraví nebo handicap nedovolí dostavit se do volební místnosti, půjde přenosná urna jejich okrsku za nimi.

V místnosti voleb naopak mohou získat náhradní volební lístky nebo odevzdat nevyužitý volební průkaz. Celkem se budou v obou městech volby týkat 24 958 lidí. Volební místnosti pro ně budou otevřeny v pátek 12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin. Hlas dává volič pouze jedné straně, na jejímž lístku může zakroužkováním preferovat nejvýše čtyři kandidáty.