ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Opět po roce se město Ústí nad Orlicí stalo centrem sociálních služeb. Shromáždili se tu zástupci jejich poskytovatelů z celého kraje. Do města se přijeli prezentovat v rámci 2. ročníku Veletrhu sociálních služeb. Záměrem je soustředit na jedno místo co nejvíce poskytovatelů a dát jim prostor pro jejich veřejnou prezentaci. Letos se k této formě zviditelnění přihlásilo 29 poskytovatelů. Někteří mají sídlo přímo ve městě, jiné jsou zařízením krajským. Kromě prezentačních a propagačních materiálů s sebou přiváželi i nabídku speciálních pomůcek nebo výsledky své práce s klienty nabízeli k prodeji. K prezentacím přispělo také samotné město Ústí nad Orlicí. Představilo novinku pro nedoslýchavé, přístroj, pomocí kterého se od října komunikuje se sluchově postiženými na odboru sociálních služeb. Jak toto zařízení funguje, mohli lidé se sluchadly osobně vyzkoušet. Pro zájemce z řad odborníků i veřejnosti zajistili organizátoři během dne několik seminářů a besed. Že je o služby i veletrh zájem, svědčil nejen stále plný sál KD, ale také počet zápisů v prezentační knize. V první hodině po zahájení už obsahovala téměř stovku podpisů.