ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti, řešící dotace na Kociánku, dorazilo do Ústí nad Orlicí. Poslední splátka dotace, která měla být ve výši 18,2 miliony korun, bude o více jak 2 miliony nižší. Důvodem jsou instalované bronzové sochy v tomto parku, které Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, coby poskytovatel dotace, s konečnou platností vyhodnotila jako neuznatelný výdaj.

Původně se kontrolní zjištění Regionální rady vztahovalo na šest dekoračních odlitků a dále na nadhodnocení celkové ceny díla o více než 1 milion korun. Město proti tomu podalo námitku, kde obojí znaleckými posudky vyvracelo. Uspělo pouze napůl, a proto sochy zadané minulým vedením radnice uhradí městská pokladna celé. V současném rozpočtu to způsobí propad v odhadované výši 2,28 milionů korun. Město kvůli tomu musí na neurčito odsunout letos plánovanou rekonstrukci Kulturního domu. Naopak se díky proplacení zbytku dotace dostane na opravu Centra sociálních služeb, spočívající ve výměně oken, lodžií a zateplení fasády. Zastupitelé ji budou do plánu městských investic dodatečně zařazovat v pondělí 10. září.