ČESKÁ TŘEBOVÁ – Mateřská škola U Koupaliště slaví 30 let provozu. Ředitelka za to veřejně děkovala zřizovateli, zástupcům služeb i pedagogům a veřejnosti otevřela dveře svého zařízení. Jak dlouhou cestu školka od svého vzniku ušla, si pozvaní přítomní připomněli nad kronikami během setkání přímo ve školce. V úterý 25. září jim k tomu zazpívaly a zatancovaly nejstarší děti školy. Nechyběly kytice květin, proslovy hostů ani dárky od dětí. Hodnotilo se, vzpomínalo, ale i přálo do dalších let. Kromě kulturního vystoupení se děti na oslavách podílely také výzdobou školky. Do barev a symbolů podzimu ji oblékly téměř celou. I když datem zahájení provozu je až 1. prosinec, výročí vzniku školky děti oslavily už ve slunném dni konce září. Jubileum si děti užily na zahradě školy, a to ve veselých soutěžích a hrách. Dnem otevřených dveří pozvala školka do svých nově opravených prostor také rodiče a ostatní zájemce o docházku do mateřské školy.