ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Mírové náměstí se po roce opět zaplnilo více než desítkou stánků. Příležitostí k tomu však nebyly trhy, ale událost nesoucí název “Integrační den aneb jak se žije s postižením”.

Jedním z cílů akce bylo představit poskytovatele nejrůznějších sociálních služeb. “My si pořád uvědomujeme to, že lidé se o sociální služby začínají zajímat až ve chvíli, kdy je doopravdy potřebují. My bychom rádi, aby o sociálních službách věděli už dříve,” sdělil OIK TV místostarosta města Jiří Preclík.

Stanoviště jednotlivých poskytovatelů byla rozeseta v podstatě po celém rynku. “Jsme rádi, že tady jsou organizace z regionu, které tady působí. Je to samozřejmě náš Domov důchodců v Ústí nad Orlicí, Centrum sociální péče, Český červený kříž, je to například i SŠ zdravotní a sociální,” uvedl Jiří Preclík.

U některých stánků příchozí sbírali poznatky z výkladu pracovníků organizací, jinde si mohli vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky. Některé z nich simulovaly vnímání nějakého jevu člověkem s handicapem.

Zpestřením akce měly být všelijaké soutěže a kulturní program, na kterém se podíleli i klienti Stacionáře Ústí nad Orlicí.