ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Sedmého ročníku veletrhu, který se v Kulturním domě konal před dvěma lety, se zúčasnilo 38 poskytovatelů sociálních služeb z města a blízkého okolí. Akce je jakýmsi vyvrcholením řídicí skupiny Komunitního plánování v Ústí nad Orlicí. “Cílem je ukázat veřejnosti jaké sociální služby působí ve městě, v jeho širším okolí. Umožňuje jak vystavovatelům ten kontakt s veřejností, s klienty, s potencionálními klienty,” řekl pro OIK TV předseda řídící skupiny Komunitního plánování Zdeněk Ešpandr.

„Město Ústí nad Orlicí je rádo, že tento veletrh ve městě pořádáme. Veřejnost touto formou informujeme o našich sociálních službách ve městě, jaké poskytují služby, pro koho je poskytují a za eventuálně za jakou úplatu,” dodal mistostarosta města Jiří Preclík.

Veletrh sociálních služeb navštívil také radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který OIK TV řekl: “Tento veletrh je v rámci Pardubického kraje ojedinělý. Jak na četnost poskytovatelů služeb, které se tady prezentují, tak i na jeho dlouhodobost.”

V nejrůznějších stáncích nabízely jednotlivé organizace své služby, které mohou pomoci těm, kteří je potřebují. Ale nejen oni veletrh převážně navštívili. “Největší ohlasy máme ne z řad lidí, kteří vyhledávají služby, ale z řad škol, kde se nám za daří dělat osvětu. U základních škol, kde jsou ještě malé děti si dokáží veletrh projít nějakou zábavnější formou,” řekla pro OIK TV Radka Vašková z Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí. Doprovodný program zahrnoval také vystoupení dětí z místní speciální školy, konala se ukázka práce a tancování se psy a nebo si mohl každý na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc.

Komentář