ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Do areálu Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech se sjeli účastníci okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Tu ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádal Dům dětí a mládeže Duha pro žáky 5. tříd základních škol. První soutěžní disciplínou byl test z pravidel silničního provozu.

Školáci museli zodpovědět 20 otázek. Každá z nich měla jednu správnou odpověď, kterou bylo třeba vybrat ze tří možností. Výsledky jednotlivých žáků i jejich škol se různily. Test děti prověřil teoreticky, další program prakticky. Jezdecké dovednosti členů deseti smíšených družstev složených ze dvou dívek a stejného počtu chlapců otestovala jízda zručnosti. Jízda na dětském dopravním hřišti simulovala běžný silniční provoz.

Soutěžící tak museli jezdit podle jeho pravidel. Jejich počínání během sedmiminutové jízdy mezi 6 stanovišti bylo rovněž vyhodnoceno. Posledním bodem soutěže bylo poskytování první pomoci. Ceny za 1. a 2. místo putovaly do ZŠ 28. října v Žamberku. Třetí nejlepší družstvo bylo z Kunvaldu.