ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ve druhém týdnu nového roku se vedení města Ústí nad Orlicí sešlo v Hernychově vile s místními podnikateli. Dorazilo více než třicet zástupců ze zdejších firem a společností. V úvodu starosta Petr Hájek spolu s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matoušem Pořickým poděkovali zástupcům firem a společností za podporu akcí pořádaných městem a za vzájemnou spolupráci v roce 2018. Plány na tento rok představeny nebyly, zúčastněné strany by je měly konzultovat zejména na individuálních schůzkách během roku. Následovala společná debata a obchůzka po připravených expozicích muzea. Prohlédnout si mohli například dřevěné hračky.