ČESKÁ TŘEBOVÁ – V mnoha městech se ke konci roku scházejí představitelé měst se zástupci podnikatelské sféry. Jinak tomu není ani v České Třebové, kde se letošního setkání v obřadní síni Městského úřadu opět účastnily desítky podnikatelů.

Přibližně padesátku podnikatelů přivítali starosta města Jaroslav Zedník a místostarosta Dobromil Keprt. Prvně jmenovaný hovořil o právě končícím roku 2017, který zhodnotil, a poté přítomným nastínil plány do příštích let a některé připravované projekty. V následné diskusi se přítomní zástupci firem tázali zejména na záležitosti týkající se dopravy. Zajímalo je například, jak bude v roce 2018 probíhat oprava povrchu průtahu městem – silnice I/14 a některé otázky také směřovali na stavbu dálnice D35 a případného přivaděče k České Třebové. Ze setkání, které se neslo v neformálním duchu, si pozvaní odnesli také drobné upomínkové předměty.

Komentář