ÚSTÍ NAD ORLICÍ –  V polovině listopadu se v Hernychově vile konalo setkání vedení města s podnikateli. Kromě diskuse o řadě témat si účastníci našli také čas na prohlídku expozic Městského muzea.

V úvodu neformálního setkání v Hernychově vile se slova chopil starosta města Petr Hájek a poděkoval zástupcům firem a společností z Ústí nad Orlicí za podporu mnoha akcí pořádaných městem. Ocenil také vzájemnou spolupráci v letošním roce a poté si účastníci setkání prohlédli např. výstavu nazvanou Vzhůru do oblak a další expozice Městského muzea. Následně byli podnikatelé seznámeni s plány města na rok příští a setkání pokračovalo diskusí o aktuálních tématech.

Komentář