ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zavítal do Ústí nad Orlicí. Na radnici ho přijal 1. místostarosta Zdeněk Ešpandr. Další kroky jej zavedly do Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.

Návštěvu svého rodného města zakončil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček setkáním s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, jež bylo motivováno zájmem z obou stran. Bubeníček Netolickému osobně poděkoval za podporu a pomoc, kterou Pardubický kraj v čele se svým hejtmanem poskytl povodněmi zasaženému Ústeckému kraji. Následně politici diskutovali například o problematice zdravotnictví, dopravy, komunální politiky, životní úrovně obyvatel a dalších tématech. K diskusi nejen nad nimi se vrátí při některém z dalších setkání, která si vzájemně přislíbili uskutečnit.