ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Od prvního února mohou být podávány návrhy na udělení některé z cen města Ústí nad Orlicí za rok 2012. O ocenění se mohou ucházet kandidáti navržení písemnou formou na připraveném formuláři, který je třeba odevzdat do 15. března letošního roku.

Ceny města Ústí nad Orlicí budou jako již tradičně udělovány Zastupitelstvem města jednotlivcům, dvojicím nebo kolektivům za dlouhodobý přínos pro město Ústí nad Orlicí například v oblasti kultury, vědy, sportu, ale i za vynikající studijní výsledky. Od roku 2012 oceňuje Rada města Ústí nad Orlicí úspěchy a zásluhy občanů v kategorii Počin roku. Toto ocenění je možné získat za činnost nebo dílo obohacující některou z oblastí veřejného života. Písemný návrh mohou předkládat občané, organizace a další subjekty a je nutno jej odevzdat buď osobně na podatelně Městského úřadu Ústí nad Orlicí či jiných příslušných odborech, zaslat na adresu Městského úřadu nebo prostřednictvím elektronické pošty.