ÚSTÍ NAD ORLICÍV parku Kociánka v Ústí nad Orlicí to žije! O tom svědčí i další ročník integračního dne osob se zdravotním postižením, který na toto prostranství koncem září přilákal řadu lidí. O kulturní část se postarali klienti místního týdenního stacionáře či žáci základní umělecké školy.