ilustrační foto

PARDUBICE – Ve středu 27. září vyhlásí Pardubický kraj už třetí výzvu k podávání žádostí o poskytnutí takzvaných kotlíkových dotací. Zájemci budou mít měsíc čas na přípravu, zahájení příjmu žádostí je naplánováno na 31. října v 6.30 hodin ráno, tentokrát poprvé pouze elektronicky. Dotace se nebudou týkat už kotlů na uhlí.

Podání přes internet

„Vycházíme z pozitivních zkušeností z ostatních krajů, kde se osvědčil elektronický způsob podávání žádostí, a také z negativní zkušenosti ve Středočeském kraji, kde vznikly dohady, který čas je uznán jako určující při doručení osobním nebo doručovatelem. Při registraci přes internet se vyhneme frontám a nedůstojnému čekání před úřadem a podmínky budou spravedlivé,“ řekl hejtman Martin Netolický. Lidé bez připojení k internetu většinou mohou poprosit o pomoc své příbuzné a známé, někde může pomoci i obecní úřad.

Republika vymění třetinu zastaralých kotlů

Kotlíkové dotace čerpají prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie přes Ministerstvo životního prostředí. Jejich rozdělování pak mají na starosti kraje. „Je to jeden z našich nejúspěšnějších evropských projektů. Celkem je na něj připraveno 9 miliard korun a vyměnit by se měla třetina z 300 tisíc zastaralých domácích kotlů. Zatím už došlo k výměně 26 tisíc kotlů. Když si uvědomíme, že lokální topeniště produkují asi 30 procent znečištění ovzduší, je jasné, že to bude znamenat skokové zlepšení ovzduší v topné sezóně v mnoha aglomeracích,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Závěrečnou vlnu kotlíkových dotací chystá ministerstvo na rok 2019.

Kouř přestane trápit obce

Pardubický kraj v minulých dvou výzvách rozdělil více než 190 milionů korun a registruje 1684 aktivních smluv. Je vidět, že zájem je velký.  „Výhodou kotlíkových dotací pro občany je to, že veškeré složité administrace na sebe bere kraj a pro občany je proces už celkem jednoduchý. Navíc to pomůže zejména v těch obcích, které leží v údolích a kde se v odpoledních hodinách držel kouř tak, že se pomalu nedalo vycházet ven,“ poznamenala radní Hana Štěpánová.

Předkládání žádostí

Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné na adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen dne 31. října 2017 v 6.30 hod. Od tohoto okamžiku může žadatel vyplněné žádosti prostřednictvím aplikace elektronicky odeslat. Podrobná metodika pro předkládání žádostí je umístěna na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Po odeslání je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat včetně všech relevantních příloh a do 10 pracovních dnů od data elektronického odeslání v aplikaci doručit v listinné podobě na Krajský úřad Pardubického kraje poštou na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor rozvoje
oddělení programové pomoci EU
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Informační semináře

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné informační semináře k 3. výzvě, které se uskuteční:

2. 10. 2017 16:00 Svitavy – velká zasedací místnost MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25
4. 10. 2017 16:00 Ústí nad Orlicí – Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343
5. 10. 2017 16:00 Jablonné nad Orlicí – ZŠ, Jamenského 555
9. 10. 2017 16:00 Vysoké Mýto – Šemberovo divadlo, Komenského nám. 281
10. 10. 2017 16:00 Pardubice – sál Jana Kašpara. Komenského nám. 120
12. 10. 2017 16:00 Hlinsko – kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341

Po semináři vždy bude následovat prezentace kolegů ze SFŽP k dotačním programům Nová zelená úsporám a Dešťovka.