ÚSTÍ NAD ORLICÍ (HRÁDEK) – Přibližně po půl roce je znovu průjezdná silnice druhé třídy číslo 315 v úseku průtahu obcí Hrádek. Řidiči tak opět mohou využívat spojnici mezi městy Ústí nad Orlicí a Choceň.

Rekonstrukce zmiňované silnice probíhala v letošním roce, konkrétně od dubna do října. Přestože jeden z dodavatelů stavby upadl do insolvence, první etapa modernizace komunikace byla dokončena v řádném termínu.

Během prací došlo na opravu konstrukční vrstvy vozovky, jejího povrchu i mostu. Silnice II/315 byla rekonstruována v úseku dlouhém více než jeden a půl kilometru. Zakázka byla Pardubickým krajem vysoutěžena za bezmála 42 milionů korun.

Ve druhé etapě rekonstrukce silnice se počítá s opravou navazujících úseků směrem ke křižovatce na Sloupnici. V rámci této akce bude při zadání a soutěžení zakázky přihlíženo ke kritériu doby realizace stavby, aby se předešlo zbytečným prodlevám.

Komentář