ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V říjnu byly zahájeny práce na statickém zajištění budovy Oblastního spolku Českého červeného kříže. Harmonogram počítal s dokončením ještě v letošním roce, objevily se však skutečnosti, které takovou možnost vyloučily.

Komentář