ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Po celá léta byli studenti některých škol v Ústí nad Orlicí zvyklí chodit do jídelny v ulici T. G. Masaryka vedle Gymnázia. Od nového roku se ale žáci Základní školy Komenského, Gymnázia a tzv. “zdrávky” chodí stravovat do náhradních prostor v ulici Smetanova.

Již od začátku bylo jasné, že nová jídelna nebude vyhovovat především kapacitně. Předem tak bylo nutné dohodnout, v jakém pořadí budou strávníci do tohoto zařízení chodit. “My jsme škola, která je nejblíž takže jsme se domluvili, že jakmile zazvoní, je polední přestávka, tak naši žáci okamžitě půjdou naproti do jídelny. Postupně budou přicházet žáci nebo studenti z Gymnázia a pak děti ze Základní školy Komenského,” sdělila ředitelka VOŠ a SŠ zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí Lenka Podzimková. “Černé varianty, ze kterých jsme měli trochu obavy, se nenaplnily. Lze říci, že všecko funguje ke spokojenosti, na několika minutový přesun si jak žáci, tak učitelé velmi rychle zvykli,” doplnil ředitel Gymnázia Marek Hoffmann.

Kromě menší kapacity má toto stravovací zařízení minimálně ještě jednu nevýhodu. “Jediné, co řešíme, je nevhodná akustika, ale to máme slíbené, ze strany města, že se bude řešit ještě. Jinak Myslím si, že ta spokojenost je. Ze strany studentů a zatím ani rodičů jsme nezaznamenali nějaké masivní protesty. Nebo ohlasy negativního charakteru,” sdělil ředitel Gymnázia Marek Hoffmann. “Nějakým způsobem se to dalo zvládnout, určitě se tam objevily nějaké věci, se kterýma jsme tam nepočítali, které mají nějaký negativní vliv na celkový provoz. Mezitím můžu třeba jmenovat, že to je celková akustika nebo potom dopravní situace, před školní jídelnou, kdy řidiči kolikrát nerespektují klidovou zónu a také parkovací místa,” vysvětlil ředitel Základní školy Komenského Radek Škarka.

Nezbývá než doufat, že i řidiči si na novou jídelnu a větší pohyb lidí v okolí zvyknou.